Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен регион
BG EIF 2011/01-02.01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

Български език , включващи основни познания по езика, умения за общуване, умения за четене и писане. 
 
Този модул ще включва основна информация за правилата за говорене и писане в българския език – азбука, гласни и съгласни, въпросителни думи, словоред, съществителни имена и глаголи. В него има и разработени интерактивни клипове с основни и диалози и познания за житейски ситуации от ежедневието – Запознаване, В ресторанта, Да пазаруваме, Интервю за работа. За по-лесно възприемане на езиковите особености са предвидени още няколко основни теми, които да послужат на всички ползватели: Числата и техните образуване, Часовника и характерните му особености, Посоки и сезони. Всички тези кратки филмчета са изработени с отношение към специфичността на българския език и имат за цел да улеснят всички, които се запознават с него тепърва.