Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен регион
BG EIF 2011/01-02.01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

Сказуемо, прилагателно и местоимение:
Модулът условно ще бъде разделен на три части, в първата е дадено определение за сказуемото и неговото приложение в речта. Втората част е насочена към прилагателни имена с  информация за  род, число и степенуване. В третата част потребителя упражнява местоименията и техните видове, в това число лични и притежателни. 
 

Тест на наученото след РЕГИСТРАЦИЯ