Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен регион
BG EIF 2011/01-02.01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

Дните от седмицата, месеците и годишните времена:
Модулът „Дните от седмицата и годишните времена” е разделен  на две части, в първата част са изброени дните от седмицата с  аудио-материал и  визуализация със седмичен календар. Във втората част на модула се  упражняват месеците и  годишните времена.
 
 

Тест на наученото след РЕГИСТРАЦИЯ