Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен регион
BG EIF 2011/01-02.01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

Гражданска ориентация. 
 
Гражданската ориентация ще започва от най-основните неща – Химн и Герб на Република България. Ще бъдат представени Законодателната, изпълнителната и съдебната власт. За улеснение на имигрантите ще бъдат представени и инстуциите, които се занимават с техните проблемите на национално и регионално ниво. За по-лесно и бързо ориентиране е съставен списък включващ всички институции, които биха могли да им помогнат на на територията на Общините от Югоизточен регион. Полезните съвети са включени в отделни модули -  как да запишете детето си в училище или в детска градина и как да си регистрирате автомобил.