Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен регион
BG EIF 2011/01-02.01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

Добре дошли в България – основна информация – химн, герб, законодателни органи, изпълнителна власт, съдебна власт, основни закони
В модула Добре дошли в България  - основна информация – химн, герб, законодателни органи, изпълнителна власт, съдебна власт, основни закони  е предоставена основаната информация, която един чужденец желае и има нужда да получи в друга държава, за да получи представа къде и как да се ориентира във връзка и по повод своята адаптация в страната ни.