Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен регион
BG EIF 2011/01-02.01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

Български народни приказки
В модула Български народни приказки са подбрани и включени три броя от най-известните български народни приказки с поука за най-малките, а именно: