Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен регион
BG EIF 2011/01-02.01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

Важни моменти от българската история:
Този модул представя ключовите моменти от славното минало на страната от нейното основаване, през покръстването й, създаването на славянската писменост и борбата й за самостоятелност, до превръщането й в най-голяма сила на Балканския полуостров.
 
Първа Българска държава.
 
 
Втора Българска държава.
 
 
Османско нашествие
 
 
Освобождението на България.
 
Тест на наученото след РЕГИСТРАЦИЯ