Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен регион
BG EIF 2011/01-02.01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

Културно-историческо наследство:
Според Юнеско, културноисторическото наследство обхваща всички културни реликви на една страна, всичко ценно и неповторимо, създадено от човешката ръка или дело на природата. България има много от това. Този модул запознава само с малка част от най-ценните антропологични и природни богатства в страната.
 
Боянската Църква.
 
 
Ивановски скални църкви
 
 
Тракийската гробница в Казанлък
 
 
Мадарският конник
 
 
Рилският манастир.
Тест на наученото след РЕГИСТРАЦИЯ