Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен регион
BG EIF 2011/01-02.01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

Този тест оценява наученото от всички уроци по История кулура и традиции, ако отговорите на повече от 70% от въпросите вярно, ще получите сертификат, който удостоверява, че сте минали модулът успешно.

Ако отговорите на теста Ви са под 70%, Вие можете да опитате отново да преминете теста.

Тест на наученото след РЕГИСТРАЦИЯ