Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен регион
BG EIF 2011/01-02.01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

Фолклорни традиции:
България е съкровищница на богати и разнообразни фолклорни традиции. Те са съвкупност от разкази, легенди, пословици и поговорки, песни и танци, суеверия и обреди. Тук е представена само една малка част от тях и са включени някои типични за региона фолклорни елементи.
 
Кукери
 
Фестивалът на розите.
 
 
Нестинарство
 
 
 
Тест на наученото след РЕГИСТРАЦИЯ