Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен регион
BG EIF 2011/01-02.01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

Сертификати за успешно преминат курс на обучение ще получат всички регистрирани лица граждани на трети държави, които се възползват от он-лайн обучителните модули, проведат тестовете за предметите и имат задоволителни резултати.

Към всички новини