Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен регион
BG EIF 2011/01-02.01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

Предприемачество и стартиране на бизнес. 
 
Модулите за предприемачество и стартиране на бизнес се опират най-вече на законодателството в Република България и възможностите за бизнес инициативи и стартиране на самостоятелен бизнес. Тук ще са разгледани основните регионални институции и законови текстове, които регулират създаването и функционирането на фирми – Търговския закон, Кодексите на труда и социалното осигуряване. В отделен клип ще бъдат очертани основните стъпки при стартиране на самостоятелна икономическа инициатива.