Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен регион
BG EIF 2011/01-02.01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

Законодателство и условия за стартиране на самостоятелен бизнес:
Модулът „Законодателство и условия за стартиране на самостоятелен бизнес” включва най-важните закони, които регламентират отношенията между юридически и физически лица, облигационно и търговско право и данъчно законодателство. Изведени са определени законови норми и е синтезирана информацията, необходима като минимум при стартиране на бизнес.