Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен регион
BG EIF 2011/01-02.01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

Основни стъпки при стартиране на икономическа инициатива:
В този модул са разяснени основни стъпки при стартиране на икономическа инициатива. Подготовка на бизнес план, маркетингова стратегия и възможности за подпомагане на дребното предприемачество.