Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен регион
BG EIF 2011/01-02.01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

Въпросителни думи:
Модулът „Въпросителни думи”  започва с разграничаване на основните понятия и разлики между въпросителна дума и въпросително изречение. В урока подробно са изброени най-използваните въпросителните думи в българския език с  примери, упражнява се преминаването от съобщително във въпросително изречение и обратното. 
 

Тест на наученото след РЕГИСТРАЦИЯ