Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен регион
BG EIF 2011/01-02.01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

Гласни и съгласни:
Модулът „Гласни и съгласни” започва с основна характеристика и разлика между гласни и съгласните букви в българския език. Модулът разясни видовете съгласни – звучни, безвучни и сонорни, засягат се съчетанията от два звука. Модулът зъваршва с някои изговорни правила.  
 
Тест на наученото след РЕГИСТРАЦИЯ