Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен регион
BG EIF 2011/01-02.01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

Интервю за работа:
Модулът „Интервю за работа” е разделен на две части, първата част е по  -теоритично насочена. Във втората част на модула се разиграват принципни ситуации, основни въпроси, които се задават на интервю и възможните отговори. 
 

Инсрукции за попълване на Europass автобиография: ТУК

 

Интервю за работа

 
Вие сте активни и имате желание за работа. Търсите или вече сте открили подходящо работно място. Въпросът е как то да стане вашето работно място. Интервюто за работа е лична среща с работодателя или негов служител, отговорен за наемането на персонал. По време на интервюто вие и работодателят взаимно се опознавате и преценявате дали можете да работите заедно.
До интервю за работа, обикновено се достига по два начина: След като кандидатствате по обява за работа, публикувана на сайт или във вестник, и сте изпратили своя автобиография и мотивациционно писмо. А вторият начин е като отидете на място във фирмата, която сте избрали и си уговорите лична среща. При първия вариант всичко е ясно – трябва да се явите на на определената дата, в уговорения час във фирмата за интервю с представител на работодателя. 
Когато се налага сами да си уредите среща с работодател, нещата се усложняват. Добре е да намерите: Информация за големината на фирмата, в която кандидатствате. Човека, към когото трябва да се обърнете. В големите организации това е завеждащият отдела по управление на персонала. В по-малките фирми (повечето в България) този човек е управителят на фирмата. Потърсете в Интернет страницата на съответната фирма името и телефона на човека, който ви трябва, или просто се обадете в самата фирма и помолете за тази информация. И в двата случая вашата цел на този етап е да достигнете до интервю за работа.
Сега е важно да се подготвите добре, за да спечелите работата. Отделете време и помислете върху следните въпроси: 
Какво трябва да знаете за себе си - Какви са целите ви? Как виждате професионалното си развитие в близките години? Кои са силните и кои са слабите ви страни? Как можете да превърнете слабите си страни в предимство? С какво ще сте полезни за фирмата?
Какво трябва да носите със себе си: Копие на автобиографията, Мотивационно писмо (ако се изисква или прецените, че е уместно), Копие от дипломи - за образование и завършени курсове, Препоръки от предишни работодатели.
Дори да сте блестящ специалист и да отговаряте на всички условия на работодателя, на интервюто за работа трябва да съумеете да го покажете. Първото впечатление е много важно и може да бъде решаващо при избора на работодателя, за това с особено внимание се погрижете за външния си вид и наблегнете на вътрешно спокойствие и самоувереност. Добре е да потренирате у дома с въображаем събеседник. Преценете колко време ще ви е необходимо, за да стигнете до мястото на интервюто и за собствено спокойствие отидете на срещата с 5 до 10 минути по-рано. По време на интервюто много е важно е да запазите спокойствие и да изглеждате уверени. Често управителите на фирми предпочитат да направят избора на кандидата за работа съвместно с друг свой колега. Това обикновено е съдружник във фирмата или специалист, който отговаря за наемане и подбор на персонала. Затова, когато влезете в стаята за интервю, не се учудвайте, ако пред вас има повече от един човек. Представете се и се ръкувайте с всички присъстващи. Не се впускайте в излишни встъпителни приказки  - интервюиращият ще ви зададе достатъчно въпроси. Оставете той да води разговора. Не се затормозявайте с излишно заучаване на готови въпроси и отговори. Всъщност работодателите искат да знаят от вас само няколко основни неща. Най-голямото майсторство при интервюто за работа е да разбирате какво точно ви питат. 
Най-разпространените въпроси са в 5 групи - Защо сте тук? Какво можете да направите за нашата фирма? Разкажете ми за себе си, какъв човек сте? Какво ви отличава от другите кандидати за тази работа?  Какво заплащане очаквате?
В края на интервюто работодателят може да ви попита дали имате въпроси. Добре е да сте подготвили няколко - това прави добро впечатление. Задавайте само въпроси, на които не можете да си отговорите сами или които на са се изяснили в разговора. 
Златните правила:
Бъдете вежливи и доброжелателни с всички - от портиера на входа до секретарката на работодателя
Усмихвайте се.
Гледайте събеседника си в очите.
Не прекъсвайте интервюи¬ращия, докато говори.
Слушайте внимателно какво ви питат.
Отговаряйте между 20 сек. и 2 минути на всеки въпрос.
Говорете отчетливо, уверено, спокойно и без да бързате.
Смело изразявайте силните си страни.
Старайте се да използвате изрази като ,,Добър съм в...", „Знам, че мога да правя...", „Искам тази работа, защото...", „За мен най-важното е да..."
Правете съпоставка между вашия опит и изискванията за длъжността, за която кандидатствате
След интервюто благодарете на събеседника си за проявеното внимание.
Напишете благодарствено писмо.
Внимавайте за грешки:
Не забравяйте да вземете със себе си необходимите документи - автобиография, мотивационно писмо, дипломи и др.
Не показвайте нервност - не се клатете на стола, не щракайте с пръсти, не си играйте с косата.
Не говорете тихо.
Не дъвчете дъвка, не пушете и не използвайте жаргонни изрази.
Не бъдете самокритични.
Не бъдете прекалено обстоятелствени в отговорите.
Не критикувайте бившите си началници и колеги.
Не използвайте изрази като „Не се интересувам от...", „Не съм много умел в...", „Търся си някаква работа", „Не съм сигурен дали ще се справя".
Избягвайте клишета и заучени фрази като „Обичам да работя с хора", „Обичам предизвикателствата" и др.
Не се сравнявайте с другите кандидати за работа. 
Не предполагайте какво мисли събеседникът ви.
Избягвайте обсъждане на лични и финансови проблеми.
Не повдигайте въпроса за заплатата преди работодателя.
Не пропускайте възможността си да задавате въпроси.
 
 
Тест на наученото след РЕГИСТРАЦИЯ