Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен регион
BG EIF 2011/01-02.01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

Посоките и часовникът:
В Модулът „Посоките и часовника” са показани посоките – изток, запад, север и юг. Във втората част на модула са обяснени основните принципи на часовника в българския език, образуването с „И”  и образуването с „БЕЗ” . За по –лесно възприемане аудио-файла е подкрепен със снимков материал, а именно часовник, чрез които ще бъдат дадени допълнителни примери и упражнения.
 

Тест на наученото след РЕГИСТРАЦИЯ