Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен регион
BG EIF 2011/01-02.01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

Съществителни имена:
Модулът „Съществителни имена” спада към граматическите модули и дава основно понятие за видовите съществителни имена- собствени и нарицателни, които от своя страна се делят на дуални и недуални. В урока са разгледани родовете в българския език – мъжки, женски и среден, както и единственото и множествено число на съществителните имена.
 

Тест на наученото след РЕГИСТРАЦИЯ