Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен регион
BG EIF 2011/01-02.01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

Основни институции и организации предоставящи социални услуги и административни услуги:
В модула Основни институции и организации предоставящи социални и административни услуги за да предоставим обща информация за институциите в региона, с приложени контакти.