Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен регион
BG EIF 2011/01-02.01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

Животни
В модула „Животни” са показани основните групи животни, с подбрани интересни картинки и звуков материал.
 

Малките животни

Зайченцето бяло