Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен регион
BG EIF 2011/01-02.01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

Цветове
В модула „Цветове” любим детски герой са представени основните цветове от ежедневието, с акцент червено, бяло, жълто, черно, синьо и зелено. 

Цветовете на дъгата