Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен регион
BG EIF 2011/01-02.01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

Възможности за финансова и институционална подкрепа:
В модула Възможности за финансова и институционална подкрепа са включени възможностите за финансиране и подкрепата, която оказва Общината и местните структури при и по повод реализирането на една предприемаческа идея. В модула е обърнато особено внимание на иновативните структури на Община Бургас.